Wkkgz

De wet Wkkgz en beroepsaansprakelijkheid

Sinds januari 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Doel van deze wet is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen om er als zorgverleners van te leren en om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Deze wet geldt voor iedereen die zorg aanbiedt in Nederland. (Kijk voor meer info op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg). Dit betekent dat wanneer je als student een vergoeding, anders dan een onkostenvergoeding of een bijdrage voor je studiekosten, vraagt voor de Rebalancing oefensessies die je geeft, je ook onder deze wetgeving valt.

 

Iedere zorgverlener moet aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende klachten- en geschillencommissie. Omdat je zorg verleent is het dan tevens aan te raden om je te verzekeren voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, voor het geval er bijv. iemand van de trap valt als hij/zij bij je is voor een sessie, of een andere gebeurtenis waar je cliënt je voor aansprakelijk stelt, hieruit voortkomende kosten zijn anders voor jezelf.

 

Het Ministerie geeft het volgende aan:

Studenten die cliënten behandelen en daarvoor uitsluitend een onkostenvergoeding krijgen worden niet als beroepsmatig zorgverleners gezien en vallen niet onder de Wkkgz. Indien er sprake is van een vergoeding die meer is dan een onkostenvergoeding dan wordt dit wel gezien als beroepsmatig zorg verlenen en dan valt de student wel onder de Wkkgz.

 

Wat betekent dit voor jou als student aan de Rebalancing School

Als student van het inspiratiejaar:

  • Mag je geen betaalde oefensessies geven. Je oefent met je medestudenten of je geeft oefensessies aan vrienden, familie of bekenden, die weten dat je oefent en geen professionele Rebalancingsessies geeft. Je vraagt geen vergoeding voor deze sessies (Een bijdrage voor je studie of onkosten mag wel).

 Als student van de opleiding tot Rebalancer (het 2e en 3e lesjaar):

  • Mag je geen betaalde sessies geven. Je mag wel een onkostenvergoeding vragen of een bijdrage voor je studiekosten. Het is daarom belangrijk dat de personen waarmee je oefent weten dat je oefent en nog geen professionele Rebalancingsessies geeft.
  • Wil je al wel betaalde sessies geven, bijvoorbeeld onder de naam lichaamswerksessie, dan dien je je als student aan te sluiten bij een organisatie die de Wkkgz voor je kan regelen. Via deze organisaties kan je veelal ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

LET OP: Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de Wkkgz en voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als dat voor jou van toepassing is. Je ben ook zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van de voorwaarden die ervoor zorgen dat je wel of niet onder de Wkkgz valt. Dit valt strikt buiten de verantwoordelijkheid van de School.

 

Wil je als student van de opleiding tot Rebalancing betaalde sessies geven kun je de Wkkgz en je beroepsaansprakelijkheid als volgt regelen:

Je kunt je als student van het 2e en 3e jaar aansluiten bij een organisatie die dit regelt voor je. Dit moet je dan voor de start van het 2e of 3e jaar van de opleiding geregeld hebben. Dat kan bij onder meer:

  • het NIBIG, het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil, deze stichting is erkend door het ministerie van VWS. Het NIBIG biedt speciaal voor studenten een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een tarief speciaal voor studenten. Via de NIBIG site kun je je online inschrijven, daarvoor heb je een certificaat nodig van het inspiratiejaar dat je moet uploaden. Dit certificaat kun je aanvragen bij ons secretariaat.
  • Ook de beroepsorganisaties als LVNT en BATC bieden een mogelijkheden voor studenten. Je wordt bij hen aspirant-lid. In verband daarmee liggen de kosten ook wat hoger dan bij het NIBIG. Er zijn uiteraard meer beroepsverenigingen waar je je als aspirant-lid kunt inschrijven, op hun websites hebben we helaas geen mogelijkheden kunnen vinden voor dekking Wkkgz of een beroepsaansprakelijkheid voor studenten.

 

Ben je al beroepsmatig zorgverlener

Dan ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de Wkkgz en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je kunt daar voor terecht bij het NIBIG. Ben je aangesloten bij een beroepsorganisatie, dan worden deze zaken vaak door hen gefaciliteerd.

We raden je aan om bij jouw verzekeraar waar je je beroepsaansprakelijkheid gaat regelen of al hebt geregeld, te informeren of de polis ook andersoortige handelingen dekt, dit indien je je oefensessies of lichaamswerksessies tegen betaling aanbiedt.