Riding the Waves

Riding the waves – Ik en De Wereld

 

Hoe kun je omgaan met wat er allemaal gaande is in de wereld?

En er is nogal wat gaande, rond corona, klimaatverandering, energietransitie, polarisatie, een toenemende kloof tussen rijk en arm. Grote veranderingen en veel onzekerheden. Misschien wil je nu al afhaken en dit stuk niet verder lezen, omdat de media er al vol mee zijn en je door de bomen het bos niet meer ziet. Ik ken die reactie maar al te goed. Voor mij begon die tijdens mijn studie Politicologie, lang geleden, waar ik mij verdiepte in de kloof tussen rijke en arme landen in de wereld. Hoe meer ik erover leerde, des te meer raakte ik overweldigd door de grootsheid van deze kwestie. En hopeloos en ongelukkig om in zo’n wereld te leven.

Gelukkig bracht mijn toenmalige geliefde mij op het pad van yoga en bewustzijnswerk. En later ontdekte ik ook Rebalancing. Door uit mijn hoofd en in mijn lichaam te komen, hier en nu, knapte mijn stemming op en kreeg ik mijn levenslust terug. En zag ik perspectief: ik kan niet De Wereld verbeteren maar ik kan wel de mensen om mij heen begeleiden om meer in balans met zichzelf en hun leven te komen.

In ieders leven zijn er ups en downs, of dat nou te maken heeft met relaties en werk, of met maatschappelijke ontwikkelingen als virussen en klimaat. Dat kan reacties oproepen van onzekerheid, twijfel, stress, angst. Hoe kun je door grote levensgolven heen laveren? Hoe boor je de bronnen aan van creativiteit, intelligentie, veerkracht, solidariteit en liefde voor ons aardse bestaan? Ieder van ons heeft veel meer kwaliteiten in zich dan we via onze gewoonlijke denk- en gedragspatronen hebben leren gebruiken.

Die kwaliteiten vind je niet door alleen je hoofd te gebruiken. Dan heb je vooral grote kans dat je vast komt te zitten in piekeren, je zorgen maken, angst voor wat jou en de wereld zou kunnen overkomen en voor wat je zou kunnen verliezen.

De weg naar binnen en de weg naar buiten

De weg naar binnen kan je door de angst en onzekerheden heen brengen en in contact brengen met die diepere bronnen en met de levensstroom zelf, waar verandering en vertrouwen hand in hand gaan.

Deze weg is niet altijd makkelijk en je zult voor uitdagingen komen te staan, maar die brengt het leven ons sowieso. Leraren als Eckart Tolle en Adyashanti spreken over het belang van ‘hier en nu’ aanwezig zijn en hoe het contact met je lichaam daarbij helpt. Het is ook een weg van oefenen, en vallen en opstaan. En als je hem samengaat met anderen, bv. in workshops of het Inspiratiejaar van de Rebalancing School, dan kun je onderweg veel plezier hebben en vrienden maken voor het leven.

En wat je opdoet op de weg naar binnen, kun je weer meenemen op je weg naar buiten, in het contact met de mensen om je heen en in de werkzaamheden die je doet. Door de weg naar binnen af te wisselen met de weg naar buiten breng je ook een golfbeweging aan in je eigen leven. Riding the waves! In je binnenwereld en in de buitenwereld.

Wat is de weg naar binnen en hoe vind je die?

Dit is een vraag waarop heel veel antwoorden mogelijk zijn. Voor mij betekent het mijn aandacht richten op mijn lichaam. Het voelen van elke sensatie in je lichaam, van elke ademhaling, brengt je naar dit moment, naar deze plek, hier en nu. Dansen, bewegen, wandelen. Dan voel je dat je leeft, kracht hebt, kunt bewegen en – letterlijk en figuurlijk – grond onder je voeten hebt.

En Zelfonderzoek doen, een van de pijlers van Rebalancing. Daarbij onderzoek je een situatie in je leven en hoe die je raakt. En je betrekt daarbij de “felt sense” in je lichaam. Je reist in je binnenwereld door allerlei emoties en gedachten en overtuigingen, laag voor laag. Dan kun je terecht komen bij die bronnen van creativiteit, intelligentie, veerkracht, solidariteit en liefde, waar ik het hierboven over had. En bij nog veel meer.

Riding the waves in je “binnenwereld”. Daarmee verandert de “buitenwereld” niet, of eigenlijk: niet meteen. Maar wel de manier waarop jij in die wereld staat en vervolgens handelt.

Alice Stenneberg
docent Rebalancing School