Praktische informatie 2e en 3e jaar

Gedurende het tweede en derde jaar wordt er lesgegeven in zes blokken van vier dagen (tweede jaar mogelijk 1 x blok van vijf dagen i.v.m. open dag) in retreat centre The Land of Now. Daarnaast dient de student beide jaren 7 losse dagen te volgen, waarvan het merendeel in Huizen (zie accommodatie). Op deze dagen vinden onder meer de anatomie- en pathologielessen plaats. Er wordt les gegeven door één van de stafdocenten of door een gastdocent.

De lesblokken zijn residentieel en er is een heerlijke vegetarische keuken. De studenten verblijven tijdens de lesdagen in The Land of Now.

Data 2e jaar 2020-2021

NIEUWE PLANNING (planning onder voorbehoud)

Blok Groep 31  
1 – week 2 14-17 januari 2021
2 – week 6 11-14 februari
3 – week 11 18-21 maart
4 -week 16 22-25 april
5 -week 20 20-23 mei Op nieuwe locatie, met open dag!
6 -week 24 17-21 juni

Losse dagen groep 31 (in oranje de gewijzigde data)
Anatomie, 3 dagen: zondag 22 november 2020, zaterdag 6 februari 2021, zaterdag 5 juni 
Pathologie, 1,5 dag: vrijdag 30 april en vrijdag 4 juni (ochtend)
Advertentie, 0,5 dag: vrijdag 4 juni (middag)

Supervisiedagen groep 31 (in groepjes bij supervisor)*:
Volgen binnenkort.

Data 3e jaar 2020-2021 

NIEUWE PLANNING

Blok Groep 30
1 – week 50 10-13 december 2020
2 – week 4 28-31 januari 2021
3 – week 8 25-28 februari
4 – week 13 1-4 april
5 – week 18 6-9 mei
6 – week 25 24-27 juni Examenblok

Losse dagen groep 30 
Anatomie, 2,5 dag: zaterdag 21 november (middag), zondag 7 februari, zaterdag 6 maart
Communicatie, 1,5 dag: zaterdag 21 november (ochtend), 17 april
Theorie-examen, 1 dag: zaterdag 15 mei

Supervisiedagen groep 30*:
Volgen binnenkort.

*Supervisiedagen kunnen door de docenten van het betreffende jaar, in overleg met de studenten worden gewijzigd en vinden plaats in de praktijk van de supervisor.

Individuele sessies vormen een integraal deel van de opleiding. Hiervoor dien je in beide jaren:

 • een reeks van 5 sessies af te spreken bij één van de stafleden van het betreffende opleidingsjaar. Deze leersessies dienen om persoonlijke thema’s verder uit te werken en om ervaring op te doen in Rebalancing;
 • minimaal 5 sessies te ontvangen van een medestudent of gediplomeerd Rebalancer;
 • tweemaal een feedbacksessie af te spreken met een van de stafleden. In deze feedbacksessies krijg je individueel les toegespitst op jouw kwaliteiten en leerpunten betreffende de lichaamswerktechnieken en de begeleiding van het zelfonderzoek;
 • minimaal 10 sessies te geven, waarvan 5 aan dezelfde ‘oefencliënt’ en nog 5 aan bijvoorbeeld een medestudent.

Supervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De studenten worden ingedeeld bij stafleden van wie zij individuele- en groepssupervisie zullen krijgen. De studenten ontvangen bij aanvang van het tweede jaar een werkboek waarin de uitgangspunten en methodieken voor de opleiding beschreven staan.

In de periodes tussen de trainingsdagen wordt verder van de studenten verwacht dat ze huiswerk maken, onder andere in de vorm van oefenbehandelingen met speciale opdrachten en het bijhouden van een logboek van gegeven sessies. Daarnaast is het nodig om anatomie, pathologie en de geadviseerde studieboeken te bestuderen.

Voorwaarden deelname aan het vervolgtraject (2e en 3e jaar)

Deelnemer dient

 • het Rebalancing Inspiratiejaar gevolgd te hebben;
 • een eindverslag Inspiratiejaar ingeleverd te hebben op een door de opleiding gestelde datum (tussen blok 6 en blok 7 van het Inspiratiejaar);
 • een positief evaluatiegesprek met een van de stafleden gehad te hebben;
 • de studieovereenkomst voor het vervolgtraject te ondertekenen en te retourneren voor de aanvang van de opleiding.
 • De studieovereenkomst en betaling van het lesgeld van het eerstvolgende studiejaar dienen voordat het eerste blok van dat jaar begint, bij het secretariaat binnen te zijn. De accommodatiekosten kunnen ieder jaar in twee delen betaald worden.
 • Bovengenoemde voorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • Op de studieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de Rebalancing School van toepassing.

Indien je na het inspiratiejaar of het 2e jaar 1 of meerdere jaren bent gestopt met de opleiding en opnieuw wilt instromen om de opleiding af te ronden, kun je je inschrijven middels het formulier onder aan deze pagina. Bij instroming na een periode langer dan 1 jaar, volgt een gesprek om te kijken wat er nodig is om in te stromen.

Examens

 • De examens bestaan uit: pathologie presentatie en pathologie toets (in het 2e jaar); een examen theorie met een deel algemene kennis over Rebalancing en een anatomie presentatie, anatomische verslagen en toetsvragen (eind van het 3e jaar). In het laatste blok van het 3e jaar wordt het praktijkexamen afgenomen. Diplomering is alleen mogelijk wanneer er niet meer dan 1 opleidingsblok in de 3 jaar is gemist en alle ondersteunende opdrachten zijn uitgevoerd.
 • Deelname aan de examens is alleen verplicht indien de student gediplomeerd Rebalancer wil worden.
 • Indien geen examens worden gedaan, maar de blokken wel zijn gevolgd ter ondersteuning van persoonlijke – of beroepsontwikkeling, ontvangt de student een certificaat van deelname.

Kosten 2e en 3e jaar 2019-2020

 • Het tweede en derde jaar hebben ieder 6 blokken van 4 dagen en 7 losse dagen met bijbehorende opleidings- en accommodatiekosten. Eén van de blokken in het tweede jaar heeft 1 extra dag (zonder opleidingskosten) in verband met de open dag van de opleiding.   In het tweede jaar zijn verder het techniekenboek en twee syllabi voor anatomie en pathologie verplichte literatuur. Het werkboek is bij de opleidingskosten inbegrepen.
 • De totale opleidingskosten voor het 2e jaar bedragen € 5.982,50 (opleidingskosten € 2.412,-, accommodatiekosten € 1.875,-, sessiekosten € 770,-,  opleidingskosten losse dagen € 703,50, accommodatiekosten losse dagen € 147,-, 3 verplichte studieboeken € 75,-). 
 • De totale opleidingskosten voor het  3e jaar bedragen € 5.832,50 (opleidingskosten € 2.412,-, accommodatiekosten € 1.800,-, sessiekosten € 770,-, opleidingskosten losse dagen € 703,50, accommodatiekosten losse dagen € 147,-).
 • De kosten gelden voor studiejaar 2019-2020 en worden jaarlijks geïndexeerd.
 • De opleidingskosten kunnen (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de belasting, indien je de lesjaren volgt met als doel de uitoefening van een nieuw beroep. Indien je zelfstandig ondernemer bent kunnen de opleidings- en accommodatiekosten (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of je boekhouder/accountant.
 • De kosten gelden voor studiejaar 2019-2020 en worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Voor de annuleringsvoorwaarden, klik hier.

Klachtenregeling

We hanteren een klachtenregeling.

Wet Wkkgz

Klik hier voor meer informatie.

 

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kun je ook contact opnemen met één van de hoofddocenten:

Inge Delforterie: inge@rebalancing.nl (2e jaar)
Alice Stenneberg: alice@rebalancing.nl (3e jaar)

Of neem contact op met het secretariaat.

 

Inschrijven om in te stromen in het 2e studiejaar, na periode gestopt te zijn met de opleiding: klik hier.

Inschrijven om in te stromen in het 3e studiejaar, na periode gestopt te zijn met de opleiding: klik hier.