Over ons

Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn

De Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn bestaat al meer dan 30 jaar en organiseert sinds 1989 een jaartraining (inspiratiejaar) en de Nederlandse opleiding tot Rebalancer. De opleiding is ondergebracht in de Stichting Opleiding Rebalancing en is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). De driejarige opleiding is te volgen als beroepsopleiding of als uitgebreid traject voor persoonlijke groei.
Het inspiratiejaar is als zelfstandige jaartraining te volgen en geldt tevens als eerste jaar van de beroepsopleiding. De opleiding heeft de volgende opbouw:

Inspiratiejaar
Het inspiratiejaar omvat zeven blokken van drie dagen en 1 losse lesdag. Dit jaar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. In het inspiratiejaar krijg je de gelegenheid om gedurende een langere periode op een lichaamsgerichte manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. In dit jaar komt de basis van het Rebalancing lichaamswerk aan bod en ga je je innerlijke wereld van gevoelens en emoties leren kennen of de kennis daarover verdiepen. Vooral lichaamsbewustzijn en het vermogen om je eigen ervaring te dragen en te onderzoeken zijn hier van belang. Je legt zo een fundament van eigen wijsheid en daarmee een basis om in te kunnen rusten en op te vertrouwen.

Tweede jaar
Het tweede jaar bestaat uit vijf blokken van drie dagen, een blok van 4 dagen en 7,5 losse lesdagen.
Dit jaar gaat over het leren toepassen van de technieken in het werken met andere mensen. In de opleiding komt het accent geleidelijk meer te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar kan alleen gedaan worden na het doorlopen van het inspiratiejaar en na  positieve evaluatie door de stafdocenten.

Derde jaar
In het derde jaar van de opleiding is gewijd aan verdieping in het coachen van en de communicatie met cliënten. Het accent in dit derde jaar komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik met de cliënt te kunnen werken. Hierdoor kan ook in de cliënt de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Dit jaar bestaat ook uit vijf blokken van drie dagen, een blok van 4 dagen en zeven lossen lesdagen.

Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
Het lichaamswerk is in de opleiding onlosmakelijk verbonden met persoonlijke ontwikkeling en bewustwording; de kern van Rebalancing. Hiertoe wordt met verschillende technieken gewerkt die in vier groepen onder te verdelen zijn:

Lichaamswerk (vanuit verschillende stromingen en technieken; ademwerk; bewegen met bewustzijn (yoga, dans, bodyflow etc.)
Meditatie (actieve meditaties: een combinatie van beweging, geluid en stilte)
Zelfonderzoek (onderzoek naar en bewuste aandacht voor de eigen gevoelde ervaring)

Daarnaast wordt in de opleiding o.a. aandacht besteed aan theorie, praktijkvoering, anatomie en pathologie. Voor meer informatie over de opleiding zie bijvoorbeeld  ‘de pijlers van Rebalancing‘, het ‘inspiratiejaar‘, het ‘team‘.

Studielast
De Rebalancing opleiding heeft een totale studielast van 136 ECTS. Een gespecificeerd overzicht van de studielast kunt u opvragen bij het officemanagement.