Akhail (Nishant) Matthews


Akhail (Nishant) Matthews is een Amerikaanse therapeut en leraar met meer dan 30 jaar ervaring. In zijn lessen brengt hij inzicht, wijsheid en humor en praktische handvaten om licht in de dagelijkse zaken van het leven te brengen. Akhail brengt Presence – Aanwezigheid. In het veld van Presence, heb je de kans je zelf in een nieuw licht te zien of te horen. Hij kent een groot aantal disciplines voor het begrijpen van het lichaam en de psyche.  Akhail’s werk opent diepe, betekenisvolle kanalen voor een gezonde relatie met lichaam, hart en ziel.

Akhail  is de grondlegger van de Samassati Coulour Therapie, hij is opgeleid in  lichaamswerk en therapeutische skills in New York en heeft lange tijd verbleven in de commune van Osho in India. Daar heeft hij de kunst van meditatie geleerd en hoe meditatieve aanwezigheid een nieuwe basis kan zijn voor therapie.

Akhail geeft sinds 1983 les in Rebalancing en werkt sinds 1990 met de Nederlandse Rebalancing School samen. Hij geeft workshops, trainingen en individuele sessies met als doel het delen van zijn vaardigheid in de kunst van het aanwezig zijn met onszelf en anderen.

Hij is auteur van de boeken: “Light, the Master Matrix” en “The Friend”, het laatste boek is ook in het Nederlands uitgebracht onder de titel “De vriend in de Spiegel”.

 

“Knowing that it will be heard, the body is very willing to talk. Knowing that it is going to receive light, it is very happy to receive. A beautiful flow, back and forth, arises between practitioner and client.”

– Akhail –

 

Akhail (Nishant) Matthews is an American therapist and teacher with over 25 years experience. His classes are full of insight, wisdom, humour, and practical information for bringing light to the daily issues we all face. Akhail brings Presence. In the field of Presence, you have a chance to see yourself in new light, to hear yourself in a fresh way. Akhail knows many disciplines for understanding the body and psyche. Akhail’s skills open deep, meaningful channels for healthy relating within the body, heart, and soul.

Akhail is the founder of Samassati Colour Therapy, the originator of the “Friend” style of Counselling, and the author of Light: The Master Matrix, and The Friend, published 2010. He trained in bodywork and therapy skills in New York, and then lived in the Osho commune in India, where he was taught the art of meditation and how meditative awareness can be a new foundation for therapy.

Akhail has been teaching Rebalancing since 1983, and has been working with the Dutch Rebalancing School since 1990. He offers workshops, trainings, and individual sessions with the aim of sharing skills in the art of being Present with ourselves and others.