Lesaanbod tweede jaar

Lesaanbod* tweede studiejaar, thema’s en beoogd resultaat

In het tweede jaar gaat het werken aan je individuele ontwikkeling verder. Daarnaast gaat dit jaar over het leren toepassen van de technieken in het werken met andere mensen. Voor de student komt er geleidelijk meer accent te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren om daarmee zelfstandig te werken. Het volgen van dit jaar is alleen mogelijk na het doorlopen van het inspiratiejaar en een positieve evaluatie door de stafdocenten.

Het gereedschap, de technieken

 • Verdieping van specifieke lichaamswerkmethoden.
 • Zelfonderzoek: verdieping van het toepassen van het zelfonderzoek voor de eigen ontwikkeling en leren hoe een ander met zelfonderzoek te begeleiden.
 • Meditatie en het verder ontwikkelen van het werken vanuit een meditatieve houding.
 • Pathologie: in de Rebalancingpraktijk voorkomende aandoeningen met indicaties en contra-indicaties.
 • Anatomie: er wordt een start gemaakt met het opdoen van basiskennis over het bewegingsapparaat.
 • Oefenstructuren die tot inzicht uitnodigen.

Een greep uit de thema’s:

 • Inzicht krijgen in de opbouw van de psychologische structuur en de samenhang met spirituele kwaliteiten.
 • Meer inzicht krijgen in de relatie lichaam/psyche.
 • Het vergroten van je vermogen om je eigen ervaringen en emoties te dragen.
 • Helderheid en onderscheidingsvermogen: ontwikkelen van kwaliteiten zoals betrokkenheid en autonomie in de relatie met de cliënt;
 • Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie, met onder meer het onderzoek naar “Wat gebeurt er in mij als Rebalancer wanneer ik een ‘moeilijke cliënt’ heb?”
 • Werken met pijn: hoe breng je bewustzijn in pijngebieden.
 • Omgaan met woede
 • Adem en levendigheid

Resultaat

 • Na dit tweede jaar kun je completere lichaamswerksessies geven en krijg je meer inzicht in de relatie lichaam/psyche.
 • Je kunt lichaamsgericht begeleiden.
 • Je weet je eigen lichaam goed te gebruiken bij het geven van sessies.
 • Je kunt het zelfonderzoek begeleiden en doorzien.
 • Je ervaart geaardheid en meer ruimte in eigen bestaan.
 • Je kunt onderscheiden of je vrij bent of geïdentificeerd.
 • Je kunt zelfstandig mediteren en eigen stilte ervaren.
 • Je hebt het Pathologie onderdeel afgerond en het voor sessies benodigde pathalogische inzicht.
 • Je hebt het 1e deel Anatomie afgerond.

*Wijzigingen voorbehouden