De Rebalancing School

Meer dan 30 jaar Rebalancing in Nederland 

De Nederlandse Rebalancing opleiding ontstond uit een samenwerking van Deva Barbara van Rooyen (1934 – 2019), Rob Merkx en Jeanine van Deursen. Zij zijn alle drie lichaamswerkers die het vak Rebalancing in Italië en India hebben geleerd.

De allereerste Nederlandse Rebalancing opleiding was een jaaropleiding met 7-daagse en 4-daagse workshops en is gestart met 22 deelnemers. Een aantal Rebalancers van het eerste uur zijn nog steeds werkzaam als Rebalancer. Inmiddels start er ieder jaar een groep met Rebalancing Inspiratiejaar.

In de loop der jaren heeft de Nederlandse tak van Rebalancing zich verder ontwikkeld door naast lichaamswerk ook veel elementen uit andere richtingen van bewustzijnswerk te integreren. De School heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige driejarige beroepsopleiding met een eigen en uniek gezicht. Sinds het begin van deze School in 1989, hebben vele Nederlanders (en buitenlanders) via lichaamswerk kunnen werken aan zelfinzicht, bewustzijn en belichaming van hun natuurlijke kwaliteiten.

Sinds 2015 hebben Rob en Jeanine zich terug getrokken uit de dagelijkse leiding. De Rebalancing School wordt inmiddels gedragen door een team dat bestaat uit meer dan 15 zelfstandige professionals, die zich met groot enthousiasme verbinden aan de School. Dit onder aanvoering, begeleiding en coördinatie van Inge Delforterie en Emile Rahi Buring. 

De Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn vierde in 2019 haar 30-jarig bestaan met een Inspiratiefestival waarvan we een foto-impressie hebben gemaakt.