Jan Willem Roos – In Memoriam

Jan Willem heeft ┬ásamen met zijn partner Martina Gijsbers een aantal jaren het Rebalancing blok ‘seksualiteit en intimiteit’ gegeven. Op 12 juli 2021 is hij, nadat 8 maanden daarvoor dunnedarmkanker werd geconstateerd, overleden.

We missen deze grote, sterke, mooie man en docent. Hij heeft een prachtige bijdrage geleverd in de Rebalancing School. Op zijn eigen sterke, humorvolle en integere wijze nam hij de studenten mee in dit belangrijke onderdeel en thema voor lichaamswerkers. Ons hart gaat uit naar Martina en hun dochters.

Hieronder delen wij graag het In Memoriam van de Tantra School.

In memoriam Jan Willem Roos