Houd van je Lichaam!

handsHoud van je Lichaam!
Woorden van Osho

“Houd van je lichaam, wees een goede vriend. Het is je huis, je moet het vuil erin opruimen. En je moet je bedenken dat je lichaam je continu dient, dag in, dag uit. Zelfs als je slaapt, is je lichaam voortdurend bezig om voor jou te verteren, je voedsel om te zetten in bloed, dode cellen uit het lichaam te verwijderen, nieuwe, verse zuurstof aan te voeren – en dat alles terwijl je diep slaapt!

Het lichaam doet alles voor jouw overleving, voor jouw leven, hoewel jij zo ondankbaar bent dat je je lichaam zelfs nog nooit bedankt hebt. Integendeel, godsdienst heeft je geleerd om het te mishandelen: het lichaam is je vijand en je moet je bevrijden van het lichaam en je gehechtheid er aan. Ik weet ook dat je méér bent dan het lichaam en dat het geen noodzaak is om je te hechten. Liefde is geen gehechtheid, compassie is geen gehechtheid. Liefde en compassie zijn absoluut nodig voor je lichaam en het onderhoud ervan. En hoe beter je lichaam is, hoe meer mogelijkheid er is om te groeien naar bewustzijn. Het is een organische eenheid.

Een geheel nieuwe vorm van opleiding is nodig in deze wereld waar iedereen vanaf het begin kennismaakt met de stiltes van het hart – met andere woorden met meditatie. Waar iedereen voorbereid moet worden om compassie te hebben met het eigen lichaam. Want als je niet liefdevol met je eigen lichaam omgaat, dan kun je niet liefdevol zijn met een ander lichaam. Het is een levend organisme en het heeft jou nooit kwaad gedaan. Het heeft je voortdurend gediend vanaf je conceptie en zal dat blijven doen tot aan je dood. Het doet alles wat jij wilt dat het doet, zelfs het onmogelijke en het zal altijd naar je luisteren.

Het is onbegrijpelijk dat er een machine is gecreëerd die zo gehoorzaam is en zo wijs. Als je je bewust wordt van alle functies van je lichaam, zul je versteld staan. Je hebt nog nooit werkelijk gezien wat je lichaam allemaal doet. Het is zo wonderlijk, zo geheimzinnig. Maar je hebt het nog nooit onderzocht. Je hebt nog nooit de moeite genomen om kennis te maken met je eigen lichaam en dat terwijl jij doet alsof je van andere mensen houdt. Dat kun je niet, want die andere mensen verschijnen voor jou ook als lichamen.

Het lichaam is het grootste mysterie in het hele bestaan. Houd van dit mysterie! Onderzoek dit wonder, onderzoek het functioneren ervan op een vertrouwelijke, intieme manier.”


Osho
Teaching Om Shanti Shanti 27