Het Leven beweegt door aanraking

Het Leven beweegt door Aanraking

door Anubudda, een van de grondleggers van Rebalancing

anubuddha

Heb je je ooit gegrepen gevoeld door het mysterie, de schoonheid en het wonder van je eigen lichaam? Heb je er ooit bij stilgestaan, dat er een subtiele, doorgaandeinteractie is tussen je fysieke lichaam, je gedachten- proces, je emoties en je spirit?
Besef je je, dat wat je je lichaam noemt, veel meer is dan simpelweg ‘een lichaam’ van ‘vlees en bloed?’ Om wat preciezer te zijn; ieder van ons is een vibrerend, electro-magnetisch, menselijk energieveld, doordrenkt van bewustzijn, en dit zijn geen loze woorden. Wat er onderhuids plaatsvindt, is meer psychedelisch en verbonden met alles in het leven, dan we kunnen waarnemen. Elke cel, elke spier, en elke zenuw in ons lichaam (ik noem het lichaam het liefst ons menselijk energie-veld ) vibreert en pulseert met leven en bewustzijn, nu, en op elk moment van ons leven, vanaf onze conceptie tot aan onze dood. Elke keer dat we ademhalen, bij elke hartslag die door ons hele lichaam heen resoneert, met elke golf van cerebro-spinale vloeistof die ons brein en ruggenmerg omhult, stroomt het leven door ons heen, en het vernieuwt ons continue, van het begin van ons leven tot het eind.

Als dit waar is, waarom is dan de meerderheid van de mensen zo gespannen? Wat maakt dan dat iedereen zo vol zit met mentale en fysieke pijn? Hoe komt het dan dat iedereen zo uit contact is met zijn lichaam? We praten of reflecteren er doorgaans niet over, maar ik vermoed, dat ieder mens wel heeft ervaren, wat de mystici ons ‘ energie- lichaam ‘ noemen. Dit is een ervaring, of een sensatie die niet beperkt is tot de vanzelfsprekende, materiële realiteit. Je weet bijvoorbeeld, hoe een bepaalde gedachte je kan deprimeren, of vervullen van vreugde, hoe het zien van iets dat jij mooi vindt je spieren doet ontspannen, en je stemming verheft, terwijl het aanzien van iets dat wreed is, of pijnlijk, je doet samentrekken en verkrampen van angst, afschuw of verdriet. Het geluid van muziek, de klank van een specifieke stem maakt, dat je je gelukkig voelt, of in het tegenovergestelde geval, het je juist in een negatieve stemming brengt. Een bijzondere geur kan helpen om de poriën in je huid te openen, je lichaam-weefsels te doen uitdijen, en doen je longen diep ademen. En diezelfde geur kan een totaal tegengesteld effect hebben.

Iemand die jou aanraakt, of dichtbij komt, zal een gevoel van ‘ja’ en expansie in je opwekken, terwijl een ander je energie doet krimpen, en ‘ nee ‘ zeggen. Wanneer je op de stoep loopt in een grote stad heeft dat een andere invloed op je, dan wanneer je met je blote voeten op de aarde, in de natuur loopt. Als je goed oplet, voel je, dat een sterk vastgehouden negatieve attitude de diepte, en de beweging van je ademhaling beperkten controleert. Dit beïnvloedt vervolgens je spier-coördinatie, en het beweging-bereik van je skelet, en kleurt de glazen van de bril waardoor je naar jezelf en het leven kijkt. De cirkel is dan rond, en zal zich onveranderd blijven herhalen.

Het Leven Beweegt door Aanraking

Of je je er nu bewust van bent of niet, je wordt op dit moment aangeraakt. Het gebeurt binnen in je, en komt ook vanaf de buitenkant. Wanneer je aanraking begrijpt, zoals een meditatief mens dit doet, ga je je realiseren, dat aanraken het leven zelf is.
Aanraken gebeurt op zoveel Zijns-vlakken tegelijkertijd, dat het een wonder is, van moment tot moment. Het biedt ons daarmee een grootse en boeiende uitdaging aan. Hoe wij ons lichaam, ons denken en ons bewustzijn elk moment volledig alert kunnen maken, zodat we ons diep en ongewapend kunnen laten raken door het leven, en kunnen vertrouwen op ons vermogen om het leven diep te raken, dat is de uitdaging.
Vraag jezelf eens af: Is het mogelijk voor je om iemand aan te raken, zonder dat ook jijzelf gelijktijdig wordt aangeraakt? Ik denk van niet. Het woord aanraking impliceert altijd dat er 2 zijn. Alles wat ik zelf aanraak , raakt mij op hetzelfde moment aan. Het is zelfs niet helemaal accuraat om te zeggen, dat 1 persoon ‘de aanraking geeft’, terwijl de ander ‘de aanraking ontvangt’. Aanraking is altijd een proces van wisselwerking.

Wanneer je iets of iemand aanraakt, wetende dat ook jij aangeraakt wordt, dan openen zich nieuwe en transformerende mogelijkheden. Met dat besef aanraken doet je met aandacht luisteren, het staat je toe verfijnder te gaan voelen, en om in het moment respons te geven. De aanraking reist vanuit je handen het lichaam van de ander in, straalt uit tot dieper in het lichaam, en weerkaatst naar je eigen lichaam. Het is een vanzelfsprekende, organische uitwisseling van liefde en energie, waarbij zowel de ‘gever’ als de ‘ontvanger’ geven en ontvangen.

Ik moedig je aan, om te leren je handen te vertrouwen, de tijd hiervoor te nemen, en jezelf toe te staan dat de levensenergie naar je toe komt, en door je heen beweegt. Je zult je gaandeweg bewust worden van allerlei onbewuste en nog niet bekende gevoelens en sensaties in je eigen lichaam, en de mensen die jij met die voeling aanraakt zullen hier veel baat bij hebben. Graag wil ik nog een essentiële draad in dit prachtige weefwerk van bewust aanraken bespreken. Het betreft een subtiel onderdeel, en het is belangrijk om dit te begrijpen. Evenals er 2 mensen nodig zijn voor aanraking, heeft elke aanraking zichtbare en onzichtbare aspecten. Met elke aanraking, of deze nu via de handen beweegt, of door de ogen, of door onze stem tot uiting komt, is er sprake van een materieel en zichtbaar deel, dat geobserveerd kan worden; en er is een net zo belangrijk immaterieel en onzichtbaar deel, dat te maken heeft met de intentie van degene die aanraakt. Soms is de intentie voor de hand liggend; op andere momenten kan ze alleen gevoeld worden door iemand met een meditatief bewustzijn, of door iemand die sensitief is voor het menselijk energie-lichaam. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de zichtbare handelingen zien van een arts, een healer, een therapeut: hun bewegingen en gebaren, hun woorden…

Wat minder zichtbaar is en van een veel groter belang: maken ze daadwerkelijk contact? Raken zij met respect aan? Zijn ze op een oprechte en empathische manier aanwezig? Kunnen ze aanraken zonder oordeel, zonder te vergelijken, zonder kritiek? Zijn ze in het Hier en Nu, in contact met hun gevoel? Of handelen ze mechanisch? Zitten ze te dagdromen, te denken? Zijn er verborgen verwachtingen of verlangens tijdens het aanraken? Is er misschien een onderliggend gevoel van onzekerheid dat gemaskeerd dient te worden? Of raken ze aan met liefde, met een gevoel van verwondering, met een diepe interesse en betrokkenheid; op zoek naar de bezieling, de essentie van de mens die ze aanraken?

Bewust aanraken is geen techniek, je zou het een interactieve meditatie kunnen noemen. Voor techniek heb je je mentale geheugen nodig, en is er sprake van een voorbedachte progressie, en een doel dat bereikt moet worden. Voor een meditatieve aanraking zijn aanwezigheid nodig en vertrouwen; het vermogen om flexibel te zijn, en elk moment opnieuw respons te geven. Bewust aanraken is het samen komen van bewustzijn en liefde. Liefde komt tot uitdrukking door de aanraking, de liefdevolle aandacht van je handen op het lichaam van een ander, een liefdevolle blik in de ogen, of liefde en warmte in de klank van je stem…

Bewust aanraken is zonder angst, zonder iets te verwachten, zonder ook maar iets anders te willen dan wat er al is, en zonder te proberen iets te veranderen…..
Wanneer je leert om aanraking te gebruiken om naar binnen te kijken, zul je je steeds meer gaan verbazen. Voel elke aanraking met al je zintuigen, vertrouw op je intuïtie, vertrouw wat er gebeurt in menselijk contact, ontspan en geniet hiervan. Het is onnodig om serieus te zijn. Liefde, bewustzijn, radicale acceptatie en de natuurlijke wijsheid in het lichaam transformeren spanning en pijn.

Ik hoorde Osho zeggen: ‘je lichaam is het grootste mysterie in het bestaan!’.

Bron: tekst van Anubuddha in het Boek ‘Osho Therapy’ van Svagito (ISBN 978-1-905399-92-5)