De pijlers van Rebalancing

Rebalancing is het begrijpen en ervaren van je wezen als een organisch geheel: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Tijdens de opleiding wordt de student dan ook via verschillende methodes handvatten geboden om zichzelf te onderzoeken en bewust te worden van zijn of haar persoonlijke proces.

De opleiding heeft als pijlers: het lichaamswerk (aanraken en bewegen); meditatie; en zelfonderzoek.
Het aanbod bestaat daarnaast uit ademwerk, bewustzijnswerk (innerlijke criticus, innerlijk kindwerk, gestalt etc), stemexpressie, inzicht in cliënt-therapeut relatie, overdracht en tegenoverdracht, bodyreading, anatomie en pathologie.

Rebalancing Lichaamswerk
De ingang bij Rebalancing is het lichaam. Het maakt een groot verschil of je de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam, waarmee je problemen wilt oplossen, of vanuit een levendig en ontspannen lichaam, waarmee het leven een avontuur kan zijn. In de opleiding werken we naast het aanraken met ademwerk, actieve (met veel beweging) meditaties, dans, yoga, of andere lichaamsgerichte oefeningen.

Het aanraken en aangeraakt worden is de kern van het lichaamswerk. Soms worden zachte, subtiele technieken gebruikt en soms diepe, stevige technieken. Dat is afhankelijk van de persoon en het moment. Waar het om gaat, is het bewust contact maken. Niet alleen van de Rebalancer met de cliënt, maar vooral van de cliënt met zichzelf.

Deze Rebalancing-eigen, specifieke en liefdevolle manier van ‘bewust aanraken’, brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Voelen brengt je weer dichter bij Zijn. Dit is een fundamenteel uitgangspunt in Rebalancing. Deze specifieke vorm van lichaamswerk is ontstaan uit de synthese van westerse lichaamswerktechnieken met de oosterse meditatieve benadering van Osho.

Bewegen komt in alles wat we doen terug:  in de actieve meditaties, bodyflow, oefeningen, dans, unwinding, yoga: je leert wat je lichaam wilt en hoe je het kunt begrijpen en  ondersteunen. Lichaamswerk zonder bewegen is niet mogelijk: het lichaam wil bewegen en ontladen. Rebalancing leert je luisteren naar je lichaam.

Meditatie
Meditatie is de basis van Rebalancing. Meditatie betekent vooral: aanwezig zijn bij wat je dan ook maar ervaart, in het nu. In het ‘hier en nu’ kunnen zijn en blijven, betekent leven vanuit een vrije vorm die niet meer bepaald wordt door de ballast van het verleden of de toekomst. Er wordt veel gewerkt met actieve meditaties: een combinatie van beweging, geluid en stilte.

Zelfonderzoek
Het zelfonderzoek is een methode waarbij je leert onderzoek te doen naar je eigen gevoelde ervaring. Hierbij onderzoek en benoem je stapsgewijs thema’s of gevoelens die zich aandienen. Het bewust ervaren van, en aanwezig blijven bij, elk gevoel dat zich aandient, kan inzicht en bevrijding teweeg brengen. De Rebalancer stelt vragen en begeleidt je om dieper te leren voelen in je lichaam. Uiteindelijk merk je dat er, wat en hoe diep je ook voelt, altijd een punt komt waar een bodem blijkt te zijn. Hier land je in je eigen essentie en ben je vrij van identificatie met ervaringen uit verleden.