Corona protocol

Veiligheidsprotocol Coronavirus/Covid 19 Rebalancing School 

Verantwoording over de totstandkoming van dit “Veiligheidsprotocol Coronavirus / COVID-19” voor Massageopleidingen

Dit protocol is tot stand gekomen vanuit de samenwerking van een aantal opleidingsinstituten op het gebied van lichaamswerk, massage en massagetherapie die met elkaar hebben verkend op welke wijze het verantwoord is om fysieke activiteiten op de opleidingslocaties weer mogelijk te maken is.

Het betreft de Akademie voor Massage en Beweging, HOLOS Akademie en Esoterra. Andere opleidingen, hebben in een later stadium meegelezen en hebben aangegeven zich aan te sluiten bij de werkwijze die door de hier genoemde initiatiefnemers is beschreven.

De protocollen die vanuit de overheid ter beschikking zijn gesteld en dan vooral die vanuit het RIVM hebben aan de basis gestaan van wat hier nu voorligt. Triage om studenten en deelnemers die een mogelijk besmettingsgevaar voor anderen vormen aan de voorkant te weren, is een van de pijlers van dit protocol.

De basisopzet is gemaakt door John Armstrong, docent aan de Akademie voor Massage en Beweging en voorzitter van de Europese Rolfing Associatie. John heeft veel van zijn internationale contacten en bronnen daarbij gebruikt. Sigrid Paulissen, als arts verbonden aan de Akademie voor Massage en Beweging heeft alle versies mede beoordeeld en haar commentaar is integraal verwerkt.

Met het opstellen van dit protocol hebben de opleidingsinstituten op basis van een grote mate van zorgvuldigheid tot in detail beschreven hoe het mogelijk is om praktijkgerichte lessen op locatie weer verantwoord te kunnen geven.

De Rebalancing Opleiding dankt de Akademie en andere meewerkende opleidingsinstituten hartelijk voor deze gedegen basis voor een corona protocol.

20 mei 2020; laatste actualisatie 25 september 2021

Directie St. Opleiding Rebalancing

 

Doel van dit protocol

Dit protocol is ontwikkeld om het mogelijk te maken de St. Opleiding Rebalancing, hierna te noemen Rebalancing School, tijdens en na de Coronavirus pandemie veilig te heropenen en met studenten en deelnemers te werken waarbij ook aanraking van elkaar aan de behandeltafel weer mogelijk is. Veilig werken betekent dat we procedures vastleggen en praktijken handhaven die de besmettingsrisico’s voor studenten, deelnemers en het team van docenten en koks minimaliseren. Deze procedures voldoen aan de actuele richtlijnen en voorschriften van het RIVM en andere toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze zijn voor dit protocol als uitgangspunt genomen.

 

De Rebalancing School

Dit protocol geldt voor alle activiteiten die de Rebalancing School aanbiedt. Dat wil zeggen, 1 of meerdaagse Masterclasses en Workshops, het Inspiratiejaar en de 2 jaren van de Rebalancing Opleiding.

Voor activiteiten waarbij geen aanraking van elkaar aan de behandeltafel plaats vindt geldt deze procedure ook met uitzondering van de artikelen die specifiek gaan over aanraken aan de behandeltafel.

 

Corona Protocol Rebalancing School  m.i.v. 25 september 2021

 Dit protocol is bedoeld om heldere richtlijnen te geven om besmettingsgevaar met het coronavirus te minimaliseren. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij het uitgangspunt.

Wij willen als School zorgdragen voor ieders gezondheid, voor zover dat in ons vermogen ligt. Heel graag doen we dit samen met jou, zodat we samen zorgdragen voor elkaars gezondheid en een basis leggen voor elkaars ontspanning bij iedere ontmoeting.

Corona voorzorgsmaatregelen:

Vrijwillige coronatest:

Wij verzoeken alle studenten/deelnemers en teamleden voorafgaand aan een meerdaagse activiteit een corona zelftest te doen. Ben je volledig gevaccineerd of heb je (korter dan 6 maanden voor aanvang activiteit) een coronabesmetting doorgemaakt, dan hoef je niet te testen.

Heb je geen zelftest thuis, dan kan je bij aankomst testen op locatie. Wij hebben tests ter plaatse.

De sneltest kost € 5,00 en betaal je voorafgaand via een betalingslink ter plekke.

Is de zelftest positief, dan verzoeken we je een PCR-test te doen bij de GGD om te checken of de eerste uitslag van de 2e test correct was. Blijft de uitslag positief, zal het duidelijk zijn dat je helaas niet deel kan nemen aan het blok.

Bij klachten en/of >38 graden verhoging/koorts, verzoeken we je een PCR-test te doen, om vast te stellen of het om een coronabesmetting gaat. Bij een positieve test of koorts kan je helaas niet aan de Rebalancing activiteit deelnemen.

Overige maatregelen:

  • Was regelmatig je handen, zoals voor/na toiletbezoek, voor/na het eten, na het snuiten van je neus en voor/na lichaamswerk uitwisselingen.
  • Er is extra aandacht voor het schoonhouden en ventileren van de groepsruimtes door het team.
  • De 1,5 meter laten we los in de zaal waar de Rebalancing activiteit plaatsvindt. Uiteraard ben je vrij om aan te geven dat je hier wel behoefte aan hebt. Dan zullen we hier uiteraard rekening mee houden.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes of tissues (deze zijn voldoende aanwezig) om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg en was je handen.

 

Praktische zaken:

  • Als je een drinkfles meeneemt, zorg dan dat daar een stikker op zit met jouw naam.
  • Neem in de zaal alleen een notitieboekje mee met daarop een sticker met je naam. Maak je pen vast aan je boekje. Laat andere spullen op je kamer.
  • Draag weinig of geen sieraden/horloges.
  • Als je in de zaal gebruik wilt maken van een eigen hoeslaken om een matras/massagetafel en/of fleecedeken, neem die dan van huis mee.

 

Na het Rebalancing blok/de workshop:

Wanneer je binnen 10 dagen na afloop van de Rebalancing activiteit corona-gerelateerde klachten krijgt, laat je je testen en informeer je het team van jouw groep/het officemanagement van de School. Als jij of een teamlid corona blijkt te hebben, worden alle studenten/deelnemers hierover geïnformeerd, daarbij blijf jij/het teamlid anoniem.

 

Eigen verantwoordelijkheid:

De studenten/deelnemers en het team wordt gevraagd om eigen verantwoordelijkheid te dragen om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken. Hiermee beperk je het risico niet alleen voor jezelf, maar ook voor de groep en voor de samenleving als geheel.

 

Disclaimer:

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, zoals omschreven in dit protocol blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt tijdens de lessen van onze opleiding of tijdens sessies in de praktijken van de docenten. Met het nemen van het besluit om deel te nemen aan de lessen, ga je akkoord met dit risico.