Annuleringsregeling

7 augustus 2018

Onder annuleren wordt verstaan het schriftelijk (per e-mail) afmelden en/of niet verschijnen bij een activiteit, ongeacht de reden.

 

1 Inspiratiejaar en Beroepsopleiding (hierna te noemen opleidingsjaar)

1.1  Mocht het opleidingsjaar geen volledige doorgang vinden, dan worden de door de deelnemer reeds betaalde opleidings- en accommodatiekosten pro rata parte aan de deelnemer gerestitueerd.

1.2  Bij annulering na inschrijving tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het Opleidingsjaar: deelnemer betaalt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten. De eventuele aanbetaling wordt gerestitueerd.

1.3  Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang tot 1 week voor aanvang: deelnemer betaalt 10% van de totale opleidingskosten.

1.4 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang dan wel het staken van deelname op een moment dat het Opleidingsjaar reeds van start is gegaan, dan heeft de deelnemer geen aanspraak op restitutie of vermindering van de voor dat betreffende studiejaar verschuldigde kosten, tenzij de Rebalancing School anders besluit. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het Opleidingsjaar door de deelnemer wordt afgebroken. Eventueel door de deelnemer vooruitbetaalde accommodatiekosten worden met inachtneming van artikel 1.5 aan de deelnemer gerestitueerd.

1.5 Indien de deelnemer niet in de gelegenheid is om aan een blok deel te nemen en zich voor aanvang van het blok bij het secretariaat afmeld, wordt aan de deelnemer 50% van de  accommodatiekosten voor dat blok terugbetaald. Mits de groep (waartoe de deelnemer in het kader van de opleiding behoort) groter is dan 16 deelnemers. Indien de deelnemer één of meerdere dagen afwezig is tijdens een lesblok, vindt er geen restitutie plaats.

1.6 Indien deelnemer op één of meerdere losse opleidingsdagen afwezig is, vindt hiervoor geen restitutie plaats.

1.7 Bij het inhalen of opnieuw volgen van een studieblok of losse opleidingsdag (in het volgende opleidingsjaar) geldt voor de deelnemer een korting van 30% op de opleidingskosten. Een dergelijke korting geldt niet voor de accommodatiekosten, deze moeten volledig worden betaald.

1.8 Bij het afzeggen van een leersessie of feedbacksessie binnen een termijn van 48 uur voor de sessie, worden de kosten van de sessie ad 110 euro aan de student in rekening gebracht.

2 Masterclasses, ontwikkeldagen en workshops

2.1 Indien deelnemer binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer 25% van de totale kosten.

2.2 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

2.3 Uitzondering: indien er sprake is van een wachtlijst voor de activiteit en er word een vervanger gevonden, dan zijn er alleen administratiekosten ad € 25,- verschuldigd.

3 Retreats in het buitenland

3.1 Indien deelnemer tot 1 maand voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer € 150,- administratiekosten.

3.2 Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang, betaalt deelnemer 50% van de kosten.

3.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

3.4 De kosten voor verblijf en de reis zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

4 Bedenktijd en geld-terug-garantie

De 14 dagen bedenktijd en geld-terug-garantie geldt voor inschrijving bij alle activiteiten. Deze bedenktijd geldt tot dag voorafgaand aan de start van de activiteit. Zodra de activiteit is begonnen, dan eindigt de bedenktijd en is er geen geld-terug-garantie meer van toepassing. Ook al heeft deelnemer zich korter dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit ingeschreven.

5 Aanbetaling

De aanbetaling voor het inspiratiejaar bedraagt 25% (afgerond op € 800,-) van de opleidingskosten.