Beroepsopleiding tot Rebalancer

Na het inspiratiejaar is het mogelijk de opleiding te vervolgen en daarmee de beroepsopleiding tot Rebalancer te doen. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in de praktijk willen werken met Rebalancing of die verder willen gaan met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ook voor diegene met een medische, paramedische of psychotherapeutische achtergrond vormt Rebalancing een uitstekende aanvulling: een gebalanceerde synthese van vakmanschap in aanraking, persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en beroepsontwikkeling.
Het tweede jaar bestaat uit zes blokken; vijf blokken van vier dagen, een blok van vijf dagen (i.v.m. de open dag)  en zeven losse lesdagen.

De Rebalancing Opleiding is een 3 jarige, korte, beroepsopleiding op hbo-niveau. De Opleiding is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en geaccrediteerd door de VNT (Vereniging van Natuurkundig Therapeuten).

Dit jaar gaat over het leren toepassen van de technieken in het werken met andere mensen. In de opleiding komt het accent geleidelijk meer te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar kan alleen gedaan worden na het doorlopen van het inspiratiejaar en na positieve evaluatie door de stafdocenten. Zie verder lesaanbod tweede jaar.

In het derde jaar van de opleiding bestaat uit 6 blokken en losse lesdagen en is gewijd aan verdieping in het coachen van en de communicatie met cliënten. Het accent in dit derde jaar komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik met de cliënt te kunnen werken. Hierdoor kan ook in de cliënt de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Dit jaar bestaat ook uit zes blokken van vier dagen en zeven lossen lesdagen. Zie verder lesaanbod derde jaar.