2e en 3e jaar

Vervolg Inspiratiejaar

Na het inspiratiejaar is het mogelijk de opleiding te vervolgen en daarmee de beroepsopleiding tot Rebalancer te doen. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in de praktijk willen werken met Rebalancing of die verder willen gaan met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. De opleiding is tevens een waardevolle aanvulling op bestaande beroepen waarbij met mensen gewerkt wordt (zoals coach, psycholoog, medicus, masseur etc.).

De Rebalancing opleiding is – inclusief het inspiratiejaar – een 3 jarige, korte beroepsopleiding op hbo-niveau. De opleiding is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en geaccrediteerd door de VNT (Vereniging van Natuurkundig Therapeuten).

Het tweede jaar volgt op het inspiratiejaar en bestaat uit zes blokken; vijf blokken van drie dagen, een blok van vier dagen (i.v.m. de open dag) en zeven losse lesdagen. Dit jaar gaat over het leren toepassen van de technieken bij het werken met andere mensen. In de opleiding komt het accent geleidelijk meer te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar kan alleen gedaan worden na het doorlopen van het inspiratiejaar en na positieve evaluatie door de stafdocenten. Zie de link hiernaast voor het lesaanbod tweede jaar.

Het derde jaar van de opleiding bestaat uit 5 blokken van 3 dagen, 1 blok van 4 dagen en 7 losse lesdagen en is gewijd aan verdieping in het coachen van en de communicatie met cliënten. Het accent in dit derde jaar komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik met de cliënt te kunnen werken. Hierdoor kan ook in de cliënt de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Zie de link hiernaast voor het lesaanbod derde jaar.

In alle drie de lesjaren staat persoonlijke ontwikkeling voorop. Van daaruit leer je wat Rebalancing is en in je dagelijks leven kan betekenen.

Op de pagina Rebalancer als beroep kun je meer lezen over het beroep Rebalancer en over Rebalancers in de praktijk.

Voor meer informatie, klik op de links bovenaan de balk hiernaast