2e en 3e jaar (Verdiepings- en Integratiejaar)

Vervolg Inspiratiejaar – jaar 2 (Verdiepingsjaar) en 3 (Integratiejaar)

Na het inspiratiejaar is het mogelijk de opleiding te vervolgen.

In alle drie de lesjaren staat persoonlijke ontwikkeling voorop! Van daaruit leer je wat Rebalancing is en in je dagelijks leven kan betekenen.

Het tweede en derde lesjaar vormen samen met het inspiratiejaar de beroepsopleiding tot Rebalancer. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in de praktijk willen werken met Rebalancing.

Deze 2 lesjaren zijn tevens bedoeld voor mensen die verder willen gaan met hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Ook zijn de lesjaren een waardevolle aanvulling op bestaande beroepen waarbij met mensen gewerkt wordt (zoals coach, psycholoog, medicus, masseur etc.).

De Rebalancing opleiding is – inclusief het inspiratiejaar – een 3 jarige, korte beroepsopleiding op hbo-niveau. De opleiding is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en geaccrediteerd door de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurkundig Therapeuten).

Het tweede jaar (het Verdiepingsjaar) volgt op het inspiratiejaar en bestaat uit zes blokken; vijf blokken van drie dagen, een blok van vier dagen (i.v.m. de open dag) en zeven losse lesdagen + een halve dag via Zoom. Dit jaar gaat naast je persoonlijke ontwikkeling over het leren toepassen van de technieken bij het werken met andere mensen. In de opleiding komt er ook ruimte voor het begeleiden van anderen in hun proces en het leren daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar kan alleen gedaan worden na het doorlopen van het inspiratiejaar en na positieve evaluatie door de stafdocenten. Zie de link hiernaast voor het lesaanbod tweede jaar.

Het derde jaar (het Integratiejaar) van de opleiding bestaat uit 5 blokken van 3 dagen, 1 blok van 4 dagen (het examenblok) en 7 losse lesdagen en is gewijd aan verdieping in je eigen proces en in het coachen van en de communicatie met cliënten. Het accent in dit derde jaar komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik jezelf zijn en zo ruimte te hebben voor anderen. Hierdoor kan ook in de ander de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Zie de link hiernaast voor het lesaanbod derde jaar.

Op de pagina Rebalancer als beroep kun je meer lezen over het beroep Rebalancer en over Rebalancers in de praktijk.

Voor meer informatie, klik op de links bovenaan de balk hiernaast